Goju-kai Karate-do Holland

  Yamaguchi Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

   

  Saiko Shihan Goshi Yamaguchi Hanshi

  Goshi Yamaguchi Hanshi werd op 28 september 1942 geboren in Shinjing, gelegen in de Chinese provincie Mantsjsoe­rije. In augustus 1945, na beëindiging van de oorlog, vertrok hij samen met zijn moeder, zus en twee broers terug naar Japan, terwijl zijn vader als krijgsge­vangene werd afgevoerd naar Siberië.

  Een jaar na de opening van eerste naoorlogse dojo in het district Asakusa te Tokyo, zou Goshi Yamaguchi Hanshi officieel onder leiding van zijn vader gaan trainen. Op 14 jarige leeftijd, na ruim zeven jaar van intensieve training, slaagde hij in 1957 voor het 1e Dan examen. In de daarop volgende periode trainde hij samen met zijn twee oudere broers in verschillende dojo's verspreid over Japan.

  De officiële voornaam welke hij bij zijn geboorte had gekregen luidde Hirofumi, maar na het behalen van de 2e dan in 1959 ontving hij, conform de familietraditie, de naam Goshi, wat zoiets betekent als; bewaarder of bewaker van de schiedenis met betrekking tot het Goju Ryu Karate-do. Na het behalen van de 3e Dan en tevens het lerarendiploma in 1962, startte hij met het geven van karate onderricht in verscheidene dojo's te Tokyo.

  Tijdens zijn studentenperiode aan de Nihon universiteit vertrok hij voor ruim een jaar naar de Verenigde Staten van Amerika om in Californië zijn oudste broer, Gosei Yamaguchi Shihan, te assisteren in diens dojo. Toen hij in 1969 afstudeerde werd hij leraar in de Honbu-dojo van zijn vader, alwaar hij in 1971 speciaal werd belast met het lesgeven aan buitenlandse studenten. Gedurende een periode van 12 jaar bezocht hij als officieel erkend karate leraar van de JKF veel landen om het karate te promoten.

  Binnen het wedstrijd karate functioneerde hij als een hoog gekwalificeerde scheidsrechter op wereldniveau voor zowel kata als kumite. Nadat in mei 1989 zijn vader was overleden volgde hij deze in 1990 op als president van de JKGA en IKGA. Hij bezit thans de 8e Dan Hanshi met als aan­spreek titel Saiko Shihan, ofwel hoogste Shihan van de organisatie. Zijn inzet voor het Goju Ryu Karate-do is enorm en de bijdrage die hij heeft geleverd ten aanzien van nieuwe trainingsmethodieken binnen de organisatie zijn indrukwekkend te noemen. Hij is een voorbeeld voor vele karate studenten en leraren. Het is dan ook een voorrecht om onder zo'n grootmeester te mogen trainen.


  Evenementen

  No events