Goju-Ryu Karate-do Holland

  Goju-Ryu Karate-do in Nederland

  Slider

   

  KIME

  Kime is een Budo-term welke binnen het Karate-do te pas en te onpas gehanteerd wordt. We zien dat 'Ki' een onderdeel vormt van het woord, waarbij gedacht moet worden dat deze vitale energie gekoppeld wordt aan een techniek. Je kunt pas spreken van deze koppeling, wanneer een totale ontwikkeling heeft plaatsgevonden van Ki. Do­or elke techniek tijdens de training met maximale snelheid vanuit de kern uit te voeren en waarbij op het moment van impact het gehele lichaam wordt aangespannen, ondersteunt door een juiste ademha­ling, focus en een correcte houding, geeft dat de karate-ka het gevoel één te worden met de uitgevoerde techniek. Hoewel de techniek op dat moment stopt moet de kracht (Ki,vitale energie) doorstromen.
  De methode van training welke aanzet tot een juiste ontwikkeling van 'Kime' vinden we terug in, Kihon, Kihon ido, Kata (Sanchin) en Yakusoku kumite. De ontwik­keling van Kime is voor de karate-beoefenaar van zo'n essentieel belang, dat genoemde trai­ningsvormen te allen tijde een belangrijk onderdeel zullen blijven van de traditionele karate training.