Exameneisen GKH en IKGA

De GKH maakt een onderscheid in de exameneisen voor Kyu-graden voor junioren en voor senioren. Zo zijn er voor junioren deelexamens gedefinieerd, wat deelname aan de examens laagdrempeliger maakt. Tevens zorgt dit onderscheid voor een betere aansluiting op het moment dat junioren overgaan naar de seniorengroep en -exameneisen. U kunt de exameneisen voor Kyu-graden downloaden via onderstaande links:

GKH Werkboek Jeugdexamens (preview) pdf-bestand

Kyu graden junioren pdf-bestand word-document

Kyu graden senioren pdf-bestand word-document

Naast de Kyu-graad exameneisen, zijn ook de IKGA exameneisen voor Dan-graadexamens gepubliceerd. U kunt de exameneisen voor Dan-graden en de inschrijfformulieren downloaden via onderstaande links:

Dan graden eisen pdf-bestand word-document

Inschrijfformulier nationaal Dan graad examen pdf

Inschrijfformulier internationaal Dan graad examen pdf

Dangradenregister

Er wordt een overzicht bijgehouden van de Dangraadhouders binnen de GKH. Dit overzicht is te raadplegen via onderstaande link:

Naar het Dangradenregister